Asgari Çalışma Süresi

İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri

2000 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile yukarıdaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı eklenir.

1500 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile yukarıdaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi / iş güvenliği uzmanı eklenir.

1000 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile yukarıdaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı eklenir.

TEHLİKE SINIFI/İŞYERİ AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ Sadece çok tehlikeli sınıfdaki firmalar DSP hizmeti almak zorunda.
İş Yeri Hekimi 10 15 20
İş Güvenliği Uzmanı 15 20 29
Diğer Sağlık Personeli 15 22 29
  Çalışan Sayısı 145