İlk Yardım Eğitimi

18.06.2013 Tarihli ve 28681 sayılı İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ilgili mevzuata göre çok tehlikeli kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için bir olmak üzere, en az “Temel İlkyardım Eğitimi” alınması zorunludur

İlk yardım Bilgileri

 • - Hasta / Yaralının ve Olay yerinin Değerlendirilmesi
 • - Temel Yaşam Desteği
 • - Kanamalarda İlkyardım
 • - Yaralanmalarda İlkyardım
 • - Yanık, donma ve sıcak çarpmasında İlkyardım
 • - Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım
 • - Bilinç bozukluklarında İlkyardım
 • - Zehirlenmelerde İlkyardım
 • - Hayvan ısırmalarında İlkyardım
 • - Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında İlkyardım
 • - Boğulmalarda İlkyardım
 • - Hasta / yaralı taşıma teknikleri

Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale en kritik müdahaledir. Bu anda doğru yapılacak bir hamle hayatın kurtarılmasını sağlayacağı gibi yanlış yapılacak bir hareket kazaya uğramış kişinin hayatına mâl olabilir. Yapılan müdahale bilinçli yapıldığı takdirde kişinin yaşam olasılığını arttırır veya en azından durumunun kötüleşmesinin önüne geçilir. Mevcut araç gereçlerle acil bir durumda yapılan bu hareketler ilkyardım olarak adlandırılır. Tanımından da anlaşılacağı gibi eğitim alınarak yapılmış ilkyardım hayat kurtarır.

Bilinçli olarak yapılan ilkyardımın amaçları öncelikle kişinin hayatının sonlanmasının önüne geçmektir. Yaşamsal fonksiyonlarının devamı sağlanarak yaralının durumunun kötüleşmesi engellenmelidir. Mümkün olduğu ölçüde iyileşmeyi sağlamak ilkyardımın temel amaçlarını oluşturur.

Temelde 3 aşamada ilkyardım uygulamalarını inceleyebiliriz; Koruma, bildirme ve kurtarma. Öncelik tabii ki iş güvenliğinin de esası olan risklerin önüne geçilip gerekli önlemlerin alınmasıdır. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını engellemek veya kazanın sebebiyet vereceği başka kötü bir durumun oluşmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Kaza olur olmaz en hızlı şekilde olaya profesyonel müdahale katkısında bulunabilecek kurumlara haber verilmelidir. Türkiye’de 112 aracılığı ile bu gerekli hizmet verilmektedir. Daha sonra yaralı kişiye yapılacak müdahale ilkyardım bilgisi buluna kişi tarafından soğukkanlılıkla uygulanmalıdır.

İlkyardım eğitimi verecek kurumların ve ilkyardım hizmeti alacak işletmelerin yapacaklarıİlkyardım Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

İlkyardım eğitimlerinin içerikleri

Zorunlu olarak ilk yardım sertifikası almak için gidilen kurslarda verilen eğitimler genel ilkyardım bilgileri ile başlar. Hasta veya yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı öğretilir. Öncelik yaşamın devamını sağlamak olduğu için temel yaşam desteği uygulaması hakkında bilgi verilir. Kanamalar, yaralanmalar, yanık, donma, sıcak çarpmaları, kırıklar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, boğulmalar, yüzde herhangi bir organa cisim kaçması, hastanın veya yaralının taşınması eğitimde verilen konulardır. İlkyardım eğitimi alan kişi teorik kısmı sindirdikten sonra uygulama eğitimine geçilir. Teorik olarak anlatılan tüm durumlar CPR mankenleri üzerinde tekrarlanır. Teorik bilgiye hâkim olmak yeterli değildir. Fiziksel müdahale yapılması gereken durumlarda hasta veya yaralıya yapılacak müdahalenin doğru şekilde, doğru yere, sakin bir şekilde yapılması gerekmektedir.

İlkyardım eğitimi alma zorunluluğu, eksikliğinde cezaî durumu

Son yasal yönetmeliğe göre bir şirkette on kişiden fazla çalışan varsa, her on kişi için bu personelden seçilen bir kişiye ilk yardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası aldırma zorunluluğu vardır. Uzman eğiticiler tarafından verilen bu kurslar sayesinde gerekli olan ilkyardım sertifikası alınmış olunur.

İlkyardım Eğitim Merkezleri’nden eğitim sonucu alınan sertifikaların geçerliliği 3 yıldır. Bu süre dolduğu takdirde yeniden bir değerlendirme sınavı yapılır ve duruma göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, ilk sertifika eğitimlerinden farklı olarak sertifika eğitiminin süresinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

İlk yardım sertifikasına sahip olmayan işyerlerine kesilecek ceza 1.078 TL olarak belirlenmiştir.