Patlamadan Korunma Dökümanı

Yönetmelik gereği işyerinde tehlikeli maddelerden,çevre etkisinden oluşabilecek patlama riskine karşı çalışanların ve çevrenin korunması için alınan önlemler bütünüdür.

KONULAR
  • - Patlama riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • - Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlanması
  • - İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uygun hale getirilmesi